Projekt ma na celu uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców roli jaką polscy legioniści odegrali w uzyskaniu przez Haiti niepodległości. Ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną kraju i destabilizację władzy, docierające do Polski w ciągu ostatnich kilku lat wiadomości z Haiti miały zdecydowanie negatywny oddźwięk (w samym 2021 m. in. zabójstwo prezydenta i trzęsienie ziemi o sile 7.2 w skali Richtera, porwanie międzynarodowych misjonarzy dla okupu przez gang). Polacy nie mają świadomości o wspólnej historii jaką dzielimy z mieszkańcami Haiti; niewiele osób wie też o istnieniu polskiej społeczności na Haiti. Proponowany przez nas projekt ma za zadanie przybliżyć czytelnikom historię udziału legionistów w powstaniu na Haiti i ich decyzji o przejściu na stronę powstańców; omówione zostaną także okoliczności prowadzące do wybuchu powstania i przebieg transatlantyckiego handlu niewolnikami. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości historycznej Polaków na temat losów legionistów w koloniach francuskich, w tym zwłaszcza Haiti jak również wiedza na temat udziału żołnierzy polskich w rewolucji haitańskiej oraz okoliczności powstania społeczności polskiej na Haiti.

Wszystkie materiały powstające w ramach projektu będą udostępnione na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Dofinansowano w ramach programu
"Patriotyzm Jutra 2022"